Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Disney's DuckTales
Disney's DuckTales
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Grandia II
Grandia II
Mega Man
Mega Man