Users who own this game also own:

Tomba!
Tomba!
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
R-Type Final
R-Type Final
Mike Tyson's Punch-Out!!
Mike Tyson's Punch-Out!!
Final Fantasy II
Final Fantasy II