Users who own this game also own:

Castlevania: Bloodlines
Castlevania: Bloodlines
Theatre Wars: Goraku no Dendou
Theatre Wars: Goraku no Dendou
Bakushou!! All Yoshimoto Quiz-Ou Ketteisen
Bakushou!! All Yoshimoto Quiz-Ou Ketteisen
Blade Force
Blade Force
Demolition Man
Demolition Man