Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Shanghai: Triple-Threat
Shanghai: Triple-Threat
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Alone in the Dark
Alone in the Dark
Return Fire: Maps o' Death
Return Fire: Maps o' Death

Users who love this game also love:

Gallop & Ride!
Gallop & Ride!
Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
Killer Instinct Gold
Killer Instinct Gold
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Mario Superstar Baseball
Mario Superstar Baseball