Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Hirata Shogo Interactive Ehon: Sanhiki no Kobuta
Hirata Shogo Interactive Ehon: Sanhiki no Kobuta
Darts Wii Deluxe
Darts Wii Deluxe
Ugoite Asobu Boxing
Ugoite Asobu Boxing

Users who love this game also love:

JS Girl: Doki Doki Model Challenge
JS Girl: Doki Doki Model Challenge
Kobitodzukan: Kobito Kansatsu Set
Kobitodzukan: Kobito Kansatsu Set
Grinsia
Grinsia
Kirby: Triple Deluxe
Kirby: Triple Deluxe
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda