Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
3D Classics: Excitebike
3D Classics: Excitebike
Kid Icarus: Uprising
Kid Icarus: Uprising

Users who love this game also love:

Art of Balance Touch!
Art of Balance Touch!
ARC STYLE: Spider Solitaire
ARC STYLE: Spider Solitaire
Azada
Azada
4 Elements
4 Elements
Aero Porter
Aero Porter