Users who own this game also own:

StreetPass Mii Plaza
StreetPass Mii Plaza
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Pokedex 3D
Pokedex 3D
Nintendo Video
Nintendo Video
New Super Mario Bros. 2
New Super Mario Bros. 2

Users who love this game also love:

Mii Maker
Mii Maker
Super Mario World
Super Mario World
Doraemon: Taiketsu Himitsu Dogu!!
Doraemon: Taiketsu Himitsu Dogu!!
Hatsune Miku: Project Mirai DX
Hatsune Miku: Project Mirai DX
Tetris
Tetris