Users who own this game also own:

Pokemon X
Pokemon X
Pokedex 3D
Pokedex 3D
Paper Mario: Sticker Star
Paper Mario: Sticker Star
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
BIT.TRIP SAGA
BIT.TRIP SAGA
Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition
Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD
Game & Wario
Game & Wario