Users who own this game also own:

Bloody Vampire
Bloody Vampire
Colors! 3D
Colors! 3D
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
99Bullets
99Bullets
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Brilliant Hamsters!
Brilliant Hamsters!
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds