Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
Rune Factory 4
Rune Factory 4

Users who love this game also love:

Tales of the Abyss
Tales of the Abyss
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
NES Remix 2
NES Remix 2
Hyrule Warriors
Hyrule Warriors
Tetris Axis
Tetris Axis