Users who own this game also own:

Professor Layton and the Miracle Mask
Professor Layton and the Miracle Mask
Mario Kart 7
Mario Kart 7
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon
Project X Zone
Project X Zone

Users who love this game also love:

Atelier Annie: Alchemists of Sera Island
Atelier Annie: Alchemists of Sera Island
Nintendo Land
Nintendo Land
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online
Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online