Users who own this game also own:

3D Classics: Kid Icarus
3D Classics: Kid Icarus
3D Classics: TwinBee
3D Classics: TwinBee
3D Classics: Xevious
3D Classics: Xevious
3D Classics: Kirby's Adventure
3D Classics: Kirby's Adventure
Kid Icarus: Uprising
Kid Icarus: Uprising

Users who love this game also love:

ARC STYLE: Soccer!! 3D
ARC STYLE: Soccer!! 3D
ARC STYLE: Simple Mahjong 3D
ARC STYLE: Simple Mahjong 3D
4 Elements
4 Elements
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Aero Porter
Aero Porter