Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Resident Evil: The Mercenaries 3D
Resident Evil: The Mercenaries 3D
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Star Fox 64 3D
Star Fox 64 3D

Users who love this game also love:

Toki Tori 2
Toki Tori 2
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV: The After Years
Final Fantasy IV: The After Years
Bit.Trip Saga
Bit.Trip Saga
Fish Eyes 3D
Fish Eyes 3D