Users who own this game also own:

Half-Life
Half-Life
King of Fighters R-2
King of Fighters R-2
Resident Evil 0
Resident Evil 0
Mega Man X5
Mega Man X5
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee

Users who love this game also love:

Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Ys III: Wanderers from Ys
Ys III: Wanderers from Ys
Mega Man 4
Mega Man 4
Sakura Taisen 4
Sakura Taisen 4