Users who own this game also own:

Paper Wars: Cannon Fodder
Paper Wars: Cannon Fodder
Ukkari o Nakusou! Bunshou Yomi Training
Ukkari o Nakusou! Bunshou Yomi Training
My Singing Monsters
My Singing Monsters
Hula Wii: Motto Jouzu no Fura o Odorou!!
Hula Wii: Motto Jouzu no Fura o Odorou!!
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

ARC STYLE: Spider Solitaire
ARC STYLE: Spider Solitaire
99Seconds
99Seconds
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Aero Porter
Aero Porter