Users who own this game also own:

Puchi Novel: Kyouiki no Ichigatsu
Puchi Novel: Kyouiki no Ichigatsu
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
K.O.: The Pro Boxing
K.O.: The Pro Boxing
Mario Strikers Charged
Mario Strikers Charged

Users who love this game also love:

NASCAR The Game: Inside Line
NASCAR The Game: Inside Line
Nano Assault Neo
Nano Assault Neo
Your Shape: Fitness Evolved 2013
Your Shape: Fitness Evolved 2013
Mahjong Mysteries: Ancient Athena
Mahjong Mysteries: Ancient Athena
Banana Bliss: Jungle Puzzles
Banana Bliss: Jungle Puzzles