Users who own this game also own:

Cool 104 Joker & Setline
Cool 104 Joker & Setline
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Arasuji de Kitaeru Sokumimi no Susume DS
Arasuji de Kitaeru Sokumimi no Susume DS
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Eibun Tadoku DS: Sekai no Bungaku Senshuu
Jewel Pet: Kawaii Mahou no Fantasy
Jewel Pet: Kawaii Mahou no Fantasy

Users who love this game also love:

Penguin no Mondai: The Wars
Penguin no Mondai: The Wars
DoraKazu: Nobita no Suuji Daibouken
DoraKazu: Nobita no Suuji Daibouken
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Crimson Shroud
Crimson Shroud
Fantasy Life
Fantasy Life