Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
3D Sonic the Hedgehog
3D Sonic the Hedgehog

Users who love this game also love:

Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon
ARC STYLE: Soccer!! 3D
ARC STYLE: Soccer!! 3D
Mega Man 4
Mega Man 4
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl
Pokemon X
Pokemon X