Passwords

 • CollectaCard Passwords (JP Version)

  From the Main Menu, select Config and then Password. Enter the password shown to unlock 3 copies of the listed card. For rank, [N] = Normal, [R] = Rare. For the password, hiragana is in lowercase and katakana is in UPPERCASE. Characters in brackets should be made small.

  EffectPassword
  001 [N] Warrior of Lightmajimeka!
  002 [N] Princess Sarahhakanagebiji[yo]
  003 [N] FirionTADAdashi!
  004 [N] MinwuMISHIDE[I]A
  004 [R] Minwunenreifushi[yo]u
  005 [N] Onion KnightNEGIbouzu
  005 [R] Onion Knighttaikibansei
  006 [N] Cidtakusaniru
  006 [R] Cidtokinohaguruma
  007 [N] Cecilkabaunogatokui
  008 [N] Rydiayowamushi!
  008 [R] Rydiari[tsu]paninarimashita
  009 [N] Kainkabutonoshitahakinpatsu
  009 [R] Kainri[yu]ukishitoiebaoredesu
  010 [N] Edgefukumenouji (n then o, not "no")
  011 [N] Bartzhoshimi[tsu]tsu!
  011 [R] BartzHA-REMUPA-TE[I]
  012 [N] FarisDORESUmoniau
  012 [R] Farishinokokoroyuuki
  013 [N] Lennapapupapu[U]
  013 [R] Lennamizunokokoroitawari
  014 [N] Galufkiokusoushitsu
  014 [R] Galufakatsukinoyonsenshi
  015 [N] Terraai[tsu]tenani?
  015 [R] TerraMO-GURIfukafuka
  016 [N] Lockefunayoigerogero
  016 [R] LockeTOREJI[YA]-HANTA-
  017 [N] Celesmafuuken
  018 [N] EdgarMASHI-NARI-
  019 [N] CloudCHI[YO]KOBOatama
  019 [R] Cloudki[yo]uminaine
  020 [N] AerithohanaichiGIRU
  020 [R] Aerithanataniaitai
  021 [N] Tifakobushigabuki
  021 [R] Tifachi[yo][tsu]tosenobiPANTSU
  022 [N] BarretMARINinochi
  023 [N] Sephirothyakusokunochi
  024 [N] Squallkokounosenshi
  024 [R] SqualldensetsunoSHI-DO
  025 [N] Seifermaji[yo]noPE[TSU]TO
  025 [R] Seiferzantetsukengaeshi
  026 [N] Rinoauchi[yu]unohouroushi[ya]
  027 [N] Lagunaotonanomiriki
  027 [R] Lagunayo[tsu]!daitouri[yo]u!
  028 [N] Zidaneshi(tsu)po!
  028 [R] Zidanehitoriji[ya]nai
  029 [N] ViviORUNITE[I]A
  030 [N] Garnetyawarakaoshiri
  030 [R] GarnetKOMANDOMISU!
  031 [N] EikoMADAINSARI
  031 [R] Eikoomasenashi[yo]ukanshi
  032 [N] Tidusda[tsu]tsu-no!
  032 [R] TidusZANARUKANDOEIBUSU
  033 [N] YunaO[TSU]DOAI
  033 [R] Yunachichioyayuzuri
  034 [N] Auronmonogatari
  034 [R] Auronmasamunegenkaito[tsu]pa
  035 [N] Jechtmusukoomoi
  035 [R] Jechtbukiyounaotousan
  036 [N] ShantottoKARABABA
  036 [R] Shantottorenpounokuroiakuma
  037 [N] Prishenanji[ya]akori[ya]-!?
  038 [N] AphmauNASHI[YU]MERA
  039 [N] LilisetteTAIMUTORABERA-
  040 [N] VaanBANji[ya]nakute
  040 [R] VaanFURAN[tsu]tenansai?
  041 [N] Ashedenkahaji[yu]uki[yu]usai
  042 [N] Balthiershi[yu]jinkou
  042 [R] BalthierMEGAFUREATERAFUREABARUFUREA
  043 [N] Fransanshimainojiji[yo]
  044 [N] Lightningdareganeesanda
  044 [R] LightningEKURE-RUFU[A]RON
  045 [N] SnowSERAnikubi[tsu]take
  046 [N] Hopeoaikodesu!
  047 [N] Vanillenemurihime
  047 [R] VanilleDESUgatokuidesu
  048 [N] Y'shtolaakatsukinoketsumei
  048 [R] Y'shtolaSHI[YA}-REANshi[yu][tsu]shin
  049 [N] BenjaminBENJI[YA]MIN
  050 [N] RamzaARUMA!!
  050 [R] Ramzaeiennominaraisenshi
  051 [N] AgriasHO-RI-NAITO
  051 [R] AgriasAGURIASUneesan
  052 [N] Yuna (2nd ver)YUUNAn
  053 [N] Rikku (2nd ver)RItantou
  054 [N] PainePAtantou
  055 [N] CiaranMIRURAnoshizuku
  056 [N] Tifa (2nd ver)SEBUNSUHEBUN
  056 [R] Tifa 2nd verBONKI[YU][TSU]BON
  057 [R] ZackkoinunoZA[TSU]KUSU
  058 [N] Cosmoshadashinomegami
  059 [N] Chaosgenzounohate
  059 [R] Chaoski[yu]uki[yo]kunokonton
  060 [N] Acedokodemonemasu
  060 [R] AceCHI[YO]KOBOdaisuki
  061 [N] MachinaNEJINEJInitouri[yu]u
  061 [R] Machinaji[yu]gi[yo]uhasaborimasen
  062 [N] RemKEHOKEHO[TSU]
  062 [R] Rememupi-jiki[yu]ujisoku
  063 [N] SerahbukihaMO-GURI
  063 [R] SerahARUTEMISUARO-
  064 [N] Noelminnagaikiteirumirai
  064 [R] NoelkobutsuhaADAMANTAIMAI
  065 [N] Lightning (2nd ver)ki[yu]usaishi[ya]
  065 [R] Lightning 2nd vermodo[tsu]tekimashita
  066 [N] ChocoboRE-SUmoomakase
  067 [N] Fat Chocobomoukuenai
  067 [R] Fat ChocoboERUERUSAIZU
  068 [N] MoogleDANSUmotokui
  069 [N] Curtain Call Heroesgoukadeshi[yo]?
  070 [N] ChocoboCHI[YO]KOBOKI[TSU]KU
  071 [N] ShivaBAIKUnimonaru
  071 [R] ShivaKU-RUBI[YU]-TI
  072 [N] Ramuhkenrou
  072 [R] Ramuhraitei
  073 [N] Ifrithonoonomajin
  073 [R] Ifritshi[ya]kunetsunoou
  074 [N] Odinkirisutegomen
  074 [R] OdinPAKARA[TSU]PAKARA[TSU]
  075 [N] Bahamutri[yu]uou
  075 [R] Bahamutshi[yo]ukanji[yu]udaihi[yo]u
  076 [N] Knights of RoundRAUNDOAIRANDO
  076 [R] Knights of RoundARUTE[I]ME[TSU]TOENDO
  077 [N] LichtsuchinoKAOSU
  077 [R] Lichikerushikabane
  078 [N] ChaosGA-RANDO
  079 [N] Captainhanashikaketehaikenai
  079 [R] Captainkisamarahanrangundana!
  080 [N] Black Knightkatenai?
  080 [R] Black Knightshi[tsu]kokunoyoroi
  081 [N] KouteiUBO[A]-
  081 [R] Emperornamaehanai
  082 [R] Heinoshi[ya]regaikotsu
  083 [N] Xandeshinei!
  083 [R] XandeNOAnodeshi
  084 [N] Cloud of Darknessmidorinoobasan
  084 [R] Cloud of Darknesswashinohadouhou
  085 [R] ScarmiglioneharunoSUPURIMIRI[YO]-NE
  086 [N] CagnazzoKUKAKAKA!
  086 [R] CagnazzofuyunoU[I]NA[TSU]TSU[O]
  087 [R] BarbaricciaakinoFU[O]-RISHIA
  088 [N] Rubicantenamaashichirari
  088 [R] RubicantenatsunoSAMAKANTE
  089 [N] Golbeztsukinotami
  089 [R] Golbeziidesutomo!
  090 [N] ZeromusBI[TSU]GUBA-N
  090 [R] ZeromusBURA[TSU]KUHO-RU
  091 [N] Objet D'arte-pi-pi-kasegi
  091 [R] Objet D'artkinnoharideichigeki
  092 [N] EnkiduZEZAtoi[tsu]kiuchi
  093 [N] Gilgameshgenjinokote
  094 [N] Omegayoushi[ya]nashi
  095 [N] Shinryuotakara?!
  096 [N] Exdeathmugadaisuki
  096 [R] ExdeathKAME[E][E][E][TSU]-!
  097 [N] Magitek ArmorBA[TSU]KUATA[TSU]KU
  098 [N] UltrosORUchi[ya]n
  099 [N] Typhonhanaiki
  100 [N] Deathgazetotsuzenkuruyo
  100 [R] DeathgazekuchinonakakaraBAHAMU-TO
  101 [R] Kefkachi[tsu][tsu][tsu][tsu]kushi[yo]----!!
  102 [R] Kefkadaiyongakushi[yo]u
  103 [N] RenoTA-KUSU
  103 [R] RenoaibouhaRU-DO
  104 [R] Ultimate Weaponki[yu]uki[yo]kuheiki
  105 [N] Diamond WeaponRAIJINGUSAN
  106 [N] Jenova Synthesiskansentai
  106 [R] Jenova Synthesishoshinotainai
  108 [N] Esthar Soldiersenakakakasenai
  109 [N] GesperTOIREikasenai
  110 [N] Pupuiseijin
  110 [R] Pupumo[tsu]tochi[yo]udai!
  111 [N] Tonberry KingochinoTARAI
  111 [R] Tonberry KingROIYARUKURAUN
  112 [N] Giguantaurshinshinaohige
  112 [R] Giguantarsu[tsu]tenkororin
  113 [N] Edeamamasensei
  113 [R] EdeaSHI-DOdaikirai
  114 [N] Ultimeciajikana[tsu]shi[yu]ku
  114 [R] Ultimeciayasumuhimanakuyonrensen
  115 [N] Black Waltz 3KAKAKA!
  115 [R] Black Waltz 3HIGI[YU][TSU]
  116 [N] OzmaKARAFURUBO-RU
  117 [N] Trance KujaFUREASUTA-
  118 [N] NecronshinnoRASUBOSU
  118 [R] NecronNI[YU]-TONRINGU
  119 [N] AnimahanoSUFU[I]A
  120 [N] Seymor Natusichigekinojihi
  121 [N] Braska's Final AeonJI[E]KUTOBI-MU
  122 [N] GigasJI[YA]IAN
  122 [R] Gigasshi[yu]mihatateatsume
  123 [N] Goobbueokorutokowai
  123 [R] Goobbueshi[yu]shi[yo]kuhaMANDORAGORA
  124 [N] The Shadow Lordmueidaiou
  125 [N] Eald'narcheotonakodomo
  126 [N] Bangaa ThiefTOKAGEyarou
  126 [R] Bangaa Thiefmahounigate
  127 [N] Mandragorasshiomizudeseichi[yo]u
  127 [R] Mandragorasnakigoenikiotsukete!
  128 [N] GabranthAGURE[TSU]SA-
  128 [R] Gabranthnorainunoiji
  129 [N] The Undyingze[tsu]taihougi[yo]
  129 [R] The UndyingkaodakeVU[E]IN
  130 [N] YiazmatTAFUsaichiban
  130 [R] YiazmatEICHIPI-gosenji[yu]uichiman
  132 [N] Manasvin WarmechCHI[YU]-TORIARU
  133 [R] Orphankokoronaisabaki
  134 [N] Ultima, the High SeraphNAISUBODE[I]
  134 [R] Ultima, The High SeraphAJI[YO]RAsandaikaiten
  136 [N] Manikinmagaimono
  137 [N] Feral ChaosDEKAO
  137 [R] Feral Chaosshinnokonton
  138 [N] ColossusmadouA-MA-
  140 [N] Gobliniiyatsumoiruyo
  141 [N] Green DragondokuGASU
  141 [R] Green DragonDORAGONsentai
  142 [N] Iron GiantGURANDOSO-DO
  142 [R] Iron Giantjitsuhaokubi[yo]u
  143 [N] Ahrimanshinosenkoku
  143 [R] Ahrimansoratobumedama
  144 [N] Sand Wormsuikomu
  144 [R] Sand WormMIMIZU?IMOMUSHI?
  145 [N] Zuki[yo]dainatori
  145 [R] ZuYU-ESUE-dehasugokutsuyoi
  146 [N] Magic Potnakamihanaishi[yo]
  146 [R] Magic PotERIKUSA-chi[yo]udai!
  147 [N] Lamiayuuwaku
  147 [R] Lamiadaitaibiji[yo]
  148 [N] Tonberryjirijirisemaru
  148 [R] Tonberryhouchi[yo]uGUSA[TSU]!
  149 [N] MoverDERUTAATA[TSU]KU
  149 [R] Movermi[tsu]tsudehitotsu
  150 [N] Cactuarkougekiataranai
  150 [R] CactaurFU[E]INTOkai!?
  151 [N] Hill GigasPANchira
  151 [R] Hill Gigasanodekaiyatsu
  152 [N] CoeurlBURASUTA-
  153 [N] SahaginGI[YO]GI[YO]!
  153 [R] Sahaginhangi[yo]jin
  154 [N] Adamantoisejihibiki
  155 [N] Bombbo[tsu]ka-n!
  156 [N] King Bombki[yo]uakuFU[E]ISU
  156 [R] King Bombbo[tsu][tsu][tsu][tsu]ka-n!!!
  157 [N] Malborohamigakishimasen
  157 [R] Malborobannouyakumo[tsu]ta?
  158 [N] Great MalboroMORUBORUkin
  158 [R] Great MalboroKUSAsabaizou
  159 [N] Flaneiseihei
  159 [R] FlanKARAMERUSO-SUtotomoni
  160 [N] Jumbo FlanBURURURURUN
  160 [R] Jumbo Flantabetemooishikunaiyo
  161 [N] Behemothji[yo]uren
  161 [R] Behemothdekainonihayai
  162 [N] King Behemothyonrenda!!
  162 [R] King BehemothMETEOKAUNTA-

  Contributed By: SBAllen.

Unlockables

 • Rhythmia Unlockables - Crystal Shards

  By earning Rhythmia, you can earn sets of the colored, Crystal Shards and thus unlock more characters. After a certain point, you will earn random Crystal Shards, or items if you have all the Shards you need - this starts at 9,750 Rhythmia and occurs every 1,000 ~ 1,500 thereafter.

  UnlockableHow to Unlock
  Gold Crystal Shard x68,250 Rhythmia
  Green Crystal Shard x42,750 Rhythmia
  Indigo Crystal Shard x41,250 Rhythmia
  Orange Crystal Shard x66,250 Rhythmia
  Pink Crystal Shard x64,000 Rhythmia
  Red Crystal Shard x4250 Rhythmia
  Silver Crystal Shard x69,000 Rhythmia
  Turquoise Crystal Shard x66,750 Rhythmia
  Violet Crystal Shard x64,750 Rhythmia
  White Crystal Shard x67,750 Rhythmia
  Yellow Crystal Shard x42,250 Rhythmia

  Contributed By: KeyBlade999.

 • Rhythmia Unlockables - Music Player Tracks

  By earning Rhythmia, you can obtain new sets of music, by game, for the Music Player.

  UnlockableHow to Unlock
  Crisis Core: Final Fantasy VII66,500 Rhythmia
  Dissidia 012 [duodecim] Final Fantasy46,500 Rhythmia
  Dissidia Final Fantasy56,500 Rhythmia
  Final Fantasy750 Rhythmia
  Final Fantasy II11,500 Rhythmia
  Final Fantasy III21,500 Rhythmia
  Final Fantasy IV31,500 Rhythmia
  Final Fantasy IX81,500 Rhythmia
  Final Fantasy Tactics106,000 Rhythmia
  Final Fantasy Type-036,500 Rhythmia
  Final Fantasy V41,500 Rhythmia
  Final Fantasy VI51,500 Rhythmia
  Final Fantasy VII61,500 Rhythmia
  Final Fantasy VII: Advent Children76,500 Rhythmia
  Final Fantasy VIII71,500 Rhythmia
  Final Fantasy X91,500 Rhythmia
  Final Fantasy X-296,500 Rhythmia
  Final Fantasy XI101,000 Rhythmia
  Final Fantasy XII110,000 Rhythmia
  Final Fantasy XIII121,000 Rhythmia
  Final Fantasy XIII-226,500 Rhythmia
  Final Fantasy XIV16,500 Rhythmia
  Final Fantasy: Crystal Chronicles86,500 Rhythmia
  Final Fantasy: Mystic Quest (Final Fantasy USA in Japan)116,000 Rhythmia
  Lightning Returns: Final Fantasy XII5,750 Rhythmia

  Contributed By: KeyBlade999.

 • Rhythmia Unlockables - Playable Songs

  By obtaining Rhythmia, you can unlock new songs to play.

  UnlockableHow to Unlock
  Chaos Battle/Chaos Dragon - Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call BMS Arrangement40,000 Rhythmia
  Crisis Core: Final Fantasy VII - Theme of Crisis Core7,500 Rhythmia
  Dissida 012 Final Fantasy - Lux Concordiae8,500 Rhythmia
  Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon - Dungeon Hero X's Theme22,000 Rhythmia
  Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon - Guardian of Darkness 230,000 Rhythmia
  Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon - Raffaello Battle26,000 Rhythmia
  Final Fantasy Tactics - Bland Logo~Title Back5,500 Rhythmia
  Final Fantasy Type-0 - We Have Come6,500 Rhythmia
  Final Fantasy VII: Advent Children - Advent: One-Winged Angel2,500 Rhythmia
  Final Fantasy X-2 - 1,000 Words2,000 Rhythmia
  Final Fantasy XIII-2 - Warrior Goddess4,500 Rhythmia
  Final Fantasy XIV - Answers1,000 Rhythmia
  Final Fantasy: Crystal Chronicles - Starry Moonlit Night3,500 Rhythmia
  Lightning Returns: Final Fantasy XII - Savior o Souls1,500 Rhythmia
  Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call Special Arrange Medley10,000 Rhythmia

  Contributed By: KeyBlade999.

 • Rhythmia Unlockables - Touch Sounds

  By earning Rhythmia, you can obtain more Touch Sounds

  UnlockableHow to Unlock
  Touch Sound189,000 Rhythmia
  Touch Sound107,000 Rhythmia
  Touch Sound98,500 Rhythmia
  Touch Sound95,500 Rhythmia
  Touch Sound92,500 Rhythmia
  Touch Sound89,500 Rhythmia
  Touch Sound86,000 Rhythmia
  Touch Sound83,500 Rhythmia
  Touch Sound80,000 Rhythmia
  Touch Sound77,500 Rhythmia
  Touch Sound74,500 Rhythmia
  Touch Sound114,000 Rhythmia
  Touch Sound122,000 Rhythmia
  Touch Sound183,000 Rhythmia
  Touch Sound177,000 Rhythmia
  Touch Sound171,000 Rhythmia
  Touch Sound165,000 Rhythmia
  Touch Sound159,000 Rhythmia
  Touch Sound153,000 Rhythmia
  Touch Sound146,000 Rhythmia
  Touch Sound140,000 Rhythmia
  Touch Sound134,000 Rhythmia
  Touch Sound128,000 Rhythmia
  Touch Sound70,500 Rhythmia
  Touch Sound68,000 Rhythmia
  Touch Sound64,500 Rhythmia
  Touch Sound22,500 Rhythmia
  Touch Sound18,500 Rhythmia
  Touch Sound15,000 Rhythmia
  Touch Sound12,500 Rhythmia
  Touch Sound9,500 Rhythmia
  Touch Sound8,000 Rhythmia
  Touch Sound6,000 Rhythmia
  Touch Sound5,000 Rhythmia
  Touch Sound3,000 Rhythmia
  Touch Sound1,750 Rhythmia
  Touch Sound25,500 Rhythmia
  Touch Sound29,500 Rhythmia
  Touch Sound62,000 Rhythmia
  Touch Sound58,500 Rhythmia
  Touch Sound55,500 Rhythmia
  Touch Sound52,500 Rhythmia
  Touch Sound49,500 Rhythmia
  Touch Sound46,000 Rhythmia
  Touch Sound43,500 Rhythmia
  Touch Sound39,500 Rhythmia
  Touch Sound36,000 Rhythmia
  Touch Sound33,500 Rhythmia
  Touch Sound500 Rhythmia

  Contributed By: KeyBlade999.

 • Trophies

  By completing various tasks in the game, you will earn a Trophy - your whole collection can be found within the Records section of the Museum.</p > (Note that DLC content is not required for any of these; however, DLC can help to contribute to some, such as those Trophies accounting for this-many Summons and the like.)

  UnlockableHow to Unlock
  TrophyReset eight characters back to Level 1
  TrophyComplete 5 Middle Quests
  TrophyComplete 15 Middle Quests
  TrophyComplete 30 Middle Quests
  TrophyComplete 5 Long Quests
  TrophyComplete 10 Long Quests
  TrophyComplete 15 Long Quests
  TrophyComplete 5 Received Quests
  TrophyComplete 15 Received Quests
  TrophyComplete 30 Received Quests
  TrophyComplete all songs on the Basic difficulty
  TrophyComplete 50 Short Quests
  TrophyComplete 30 Short Quests
  TrophyReset twelve characters back to Level 1
  TrophyDefeat 10 opponents via the Internet
  TrophyDefeat 30 opponents via the Internet
  TrophyDefeat 50 opponents via the Internet
  TrophyFill 10 Critical Bars
  TrophyFill 30 Critical Bars
  TrophyEarn a combined score across all songs of 1 billion points
  TrophyEarn a combined score across all songs of 3 billion points
  TrophyEarn a combined score across all songs of 5 billion points
  TrophyComplete 10 Short Quests
  TrophyComplete all songs on the Expert difficulty
  TrophyComplete all songs on the Ultimate difficulty
  TrophyComplete Gold Class in CPU Versus Mode
  TrophyComplete Platinum Class in CPU Versus Mode
  TrophyGet Critical Success on 8 CollectaCards at the same time in the Crystarium
  TrophyDefeat 7 monsters in one BMS
  TrophyWalk 10,000 meters in one FMS
  TrophyTrigger 10 Abilities in one BMS
  TrophyTrigger 10 or more EX Bursts in one Versus Mode
  TrophyDefeat 50 monsters in one Quest
  TrophyWalk 50,000 meters in one Quest
  TrophyRecover more than 500% of your HP gauge in a single Quest
  TrophyComplete Silver Class in CPU Versus Mode
  TrophyComplete Bronze Class in CPU Versus Mode
  TrophyGet a Full Chain on all songs on the Basic difficulty
  TrophyGet a Full Chain on all songs on the Expert difficulty
  TrophyGet a Full Chain on all songs on the Ultimate difficulty
  TrophyCollect all Normal CollectaCards
  TrophyCollect all Rare CollectaCards
  TrophyCollect all Premium CollectaCards
  TrophyObtain every playable character
  TrophyGet to Level 99 with every character
  TrophyFill all Critical Bars
  TrophyCollect every Touch Sound
  TrophyDefeat Feral Chaos in Quest Medley
  TrophyGet a Full Chain one time
  TrophyUnlock Chaos as a playable character
  TrophySummon all avatars at least once each
  TrophyRide all kinds of Chocobo
  TrophyRide all airships
  TrophyWatch all of the EX movies
  TrophyPlay every song at least once, regardless of whether you win
  TrophyClear every song
  TrophyDefeat all kinds of monsters
  TrophyPlay for over 100 hours
  TrophyObtain 99,999 Rhythmia
  TrophyReset one character's Level to Level 1
  TrophyComplete one set of Crystal Shards
  TrophyGet a Full Critical Chain one time
  TrophyClear three songs with the Touch Style control settings
  TrophyClear three songs with the Button Style control settings
  TrophyClear three songs with the One-Hand Style control settings
  TrophyClear three songs with the Hybrid Style control settings
  TrophySummon Knights of the Round one time
  TrophyExchange Profile Cards with one player
  TrophyDefeat the CPU one time
  TrophyDefeat a human player via the Internet one time
  TrophyDefeat a human player via local multiplayer one time
  TrophySummon Knights of the Round 10 times
  TrophyRide Chocobos 100 times
  TrophyDefeat 1,000 monsters
  TrophyUse 10 CollectaCards to power up characters
  TrophyUse 50 CollectaCards to power up characters
  TrophyUse 100 CollectaCards to power up characters
  TrophyObtain 15 Profile Cards
  TrophyObtain 50 Profile Cards
  TrophyObtain 99 Profile Cards
  TrophyGet to Level 99 with four characters
  TrophyGet to Level 99 with sixteen characters
  TrophyGet to Level 99 with thirty-two characters
  TrophyDefeat 500 monsters
  TrophyDefeat 100 monsters
  TrophyEncounter 100 Moogles
  TrophyEncounter 100 Fat Chocobos
  TrophyWatch EX Movies 50 times
  TrophyPlay 100 songs in Music Select
  TrophyPlay 300 songs in Music Select
  TrophyPlay 500 songs in Music Select
  TrophyTrigger 500 Abilities
  TrophyTrigger 1,000 Abilities
  TrophyUse 50 items
  TrophyUse 100 items
  TrophyReset four characters back to Level 1

  Contributed By: KeyBlade999.

 • Unlockable Characters

  With the exception of the four characters you choose to start with at the beginning of the game, you will have to unlock the rest (so choose wisely).</p > The majority of characters are unlocked by collecting Crystal Shards. There are 12 colors of Crystal Shards, and each character is aligned with a certain type. When you collect enough shards of one type, you can then choose (only) one character of that type to be unlocked. Then your Shards (of that type) will reset to zero.</p > Unlockable characters that do not require collecting crystal shards are limited to Chaos (via Rhythmia) and the DLC packs' characters.

  UnlockableHow to Unlock
  Ace (Final Fantasy Type-0)Collect enough Yellow Crystal Shards
  Aerith (Final Fantasy VII)Collect enough Pink Crystal Shards
  Agrias (Final Fantasy Tactics)Collect enough Orange Crystal Shards
  Amphmau (Final Fantasy XI)Collect enough White Crystal Shards
  Ashe (Final Fantasy XII)Collect enough Orange Crystal Shards
  Auron 2 (Final Fantasy X-2)DLC character - DLC Pack 06
  Balthier (Final Fantasy XII)Collect enough Blue Crystal Shards
  Barret (Final Fantasy VII)Collect enough Silver Crystal Shards
  Bartz (Final Fantasy V)Collect enough Red Crystal Shards
  Benjamin (Final Fantasy: Mystic Quest / Final Fantasy USA)Collect enough Yellow Crystal Shards
  Cecil (Final Fantasy IV)Collect enough Green Crystal Shards
  Celes (Final Fantasy VI)Collect enough Blue Crystal Shards
  Chaos (Dissidia Final Fantasy)Collect 20,000 Rhythmia and defeat Chaos
  Ciaran (Final Fantasy Crystal Chronicles)Collect enough Green Crystal Shards
  Cid (Final Fantasy III)Collect enough Orange Crystal Shards
  Cloud (Final Fantasy VII)Collect enough Yellow Crystal Shards
  Cloud 2 (Final Fantasy VII: Advent Children)DLC character - DLC Pack 03
  Cosmos (Dissidia Final Fantasy)Collect enough Red Crystal Shards
  Edgar (Final Fantasy VI)Collect enough Gold Crystal Shards
  Edge (Final Fantasy IV)Collect enough Gold Crystal Shards
  Eiko (Final Fantasy IX)Collect enough Silver Crystal Shards
  Faris (Final Fantasy V)Collect enough Purple Crystal Shards
  Firion (Final Fantasy II)Collect enough Indigo Crystal Shards
  Fran (Final Fantasy XII)Collect enough Gold Crystal Shards
  Galuf (Final Fantasy V)Collect enough Silver Crystal Shards
  Garnet (Final Fantasy IX)Collect enough White Crystal Shards
  Hope (Final Fantasy XIII)Collect enough White Crystal Shards
  Jecht (Final Fantasy X)Collect enough Gold Crystal Shards
  Kain (Final Fantasy IV)Collect enough Blue Crystal Shards
  Krile (Final Fantasy V)DLC character - DLC Pack 05
  Laguna (Final Fantasy VIII)Collect enough Gold Crystal Shards
  Lenna (Final Fantasy V)Collect enough White Crystal Shards
  Lightning (Final Fantasy XIII)Collect enough Red Crystal Shards
  Lightning 2 (Lightning Returns: Final Fantasy XIII)Collect enough Green Crystal Shards
  Lilisette (Final Fantasy XI)Collect enough Silver Crystal Shards
  Locke (Final Fantasy VI)Collect enough Orange Crystal Shards
  Makina (Final Fantasy Type-0)Collect enough Purple Crystal Shards
  Minwu (Final Fantasy II)Collect enough Purple Crystal Shards
  Noel (Final Fantasy XIII-2)Collect enough Purple Crystal Shards
  Onion Knight (Final Fantasy III)Collect enough Yellow Crystal Shards
  Orlandeau (Final Fantasy Tactics)DLC character - DLC Pack 04
  Paine (Final Fantasy X-2)Collect enough Blue Crystal Shards
  Princess Sara (Final Fantasy I)Collect enough Pink Crystal Shards
  Prishe (Final Fantasy XI)Collect enough Purple Crystal Shards
  Ramza (Final Fantasy Tactics)Collect enough Yellow Crystal Shards
  Rem (Final Fantasy Type 0)Collect enough White Crystal Shards
  Rikku (Final Fantasy X-2)Collect enough Pink Crystal Shards
  Rinoa (Final Fantasy VIII)Collect enough Blue Crystal Shards
  Rosa (Final Fantasy IV)DLC character - DLC Pack 02
  Rydia (Final Fantasy IV)Collect enough Pink Crystal Shards
  Seifer (Final Fantasy VIII)Collect enough Purple Crystal Shards
  Sephiroth (Final Fantasy VII)Collect enough Black Crystal Shards
  Sera (Final Fantasy XIII-2)Collect enough Indigo Crystal Shards
  Shantotto (Final Fantasy XI)Collect enough Yellow Crystal Shards
  Snow (Final Fantasy XIII)Collect enough Pink Crystal Shards
  Squall (Final Fantasy VIII)Collect enough Green Crystal Shards
  Terra (Final Fantasy VI)Collect enough Indigo Crystal Shards
  Tidus (Final Fantasy X)Collect enough Indigo Crystal Shards
  Tifa (Final Fantasy VII)Collect enough White Crystal Shards
  Tifa 2 (Final Fantasy VII: Advent Children)Collect enough Green Crystal Shards
  Vanille (Final Fantasy XIII)Collect enough Silver Crystal Shards
  Vann (Final Fantasy XII)Collect enough Green Crystal Shards
  Vincent (Final Fantasy VII)DLC character - DLC Pack 07
  Vivi (Final Fantasy IX)Collect enough Orange Crystal Shards
  Warrior of Light (Final Fantasy I)Collect enough Red Crystal Shards
  Y'Shtola (Final Fantasy XIV)Collect enough Indigo Crystal Shards
  Yuffie (Final Fantasy VII)DLC character - DLC Pack 01
  Yuna (Final Fantasy X)Collect enough Pink Crystal Shards
  Yuna 2 (Final Fantasy X-2)Collect enough Indigo Crystal Shards
  Zack (Final Fantasy VII: Crisis Core)Collect enough Red Crystal Shards
  Zidane (Final Fantasy X)Collect enough Red Crystal Shards

  Contributed By: hitechno and KeyBlade999.

Know Something We Don't?

You can submit new cheat codes for this game using our Cheat Submission Form.

Have We Been Fooled?

If you see a non-working or fake code in the list above, let us know by using our Problem Submission Form.