Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Pokemon X
Pokemon X
Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
Liberation Maiden
Liberation Maiden
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening

Users who love this game also love:

Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call
Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call
Pokemon Puzzle League
Pokemon Puzzle League
Resident Evil: Revelations
Resident Evil: Revelations
1080: TenEighty Snowboarding
1080: TenEighty Snowboarding
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version