Game Box Shots

Naruto Shippuden: Shinobi Rittai Emaki! Saikyou Ninkai Kessen!! (JP)
JP 03/31/11
Naruto Shippuden 3D: The New Era (EU)
EU 06/17/11
Naruto Shippuden 3D: The New Era (AU)
AU 07/07/11

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.