Users who own this game also own:

Breakaway
Breakaway
Cat Trax
Cat Trax
Jungler
Jungler
Space Attack
Space Attack
Space Harrier
Space Harrier

Users who love this game also love:

Tokimeki Memorial: Densetsu no Ki no Shita de
Tokimeki Memorial: Densetsu no Ki no Shita de
Karaoke Revolution Presents: American Idol Encore
Karaoke Revolution Presents: American Idol Encore
Comanche: Maximum Overkill
Comanche: Maximum Overkill
Roogoo
Roogoo
Magical Tetris Challenge
Magical Tetris Challenge