Users who own this game also own:

Wasteland
Wasteland
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Bard's Tale 3: The Thief of Fate
The Bard's Tale 3: The Thief of Fate
The Bard's Tale: Tales of the Unknown, Volume I
The Bard's Tale: Tales of the Unknown, Volume I
Ultima V: Warriors of Destiny
Ultima V: Warriors of Destiny

Users who love this game also love:

Sniper Elite V2
Sniper Elite V2
The Oregon Trail
The Oregon Trail
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D - Narita with ANA
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D - Narita with ANA
NextRev: Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 2
NextRev: Chuushoukigyou Shindanshi Shiken 2
Arctic Adventures: Brain Freeze
Arctic Adventures: Brain Freeze