Users who own this game also own:

Metroid
Metroid
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Shining Force II
Shining Force II