Users who own this game also own:

Tomb Raider
Tomb Raider
SSX Tricky
SSX Tricky
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Pokemon Ranger: Shadows of Almia
Pokemon Ranger: Shadows of Almia