Users who own this game also own:

720 Degrees
720 Degrees
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Streets of Rage
Streets of Rage
Super Mario World
Super Mario World
Strider
Strider

Users who love this game also love:

Yie Ar Kung Fu
Yie Ar Kung Fu
Street Fighter II: The World Warrior
Street Fighter II: The World Warrior
R-Type
R-Type
Gradius
Gradius
Mega Man Zero
Mega Man Zero