Users who own this game also own:

Ar tonelico: Melody of Elemia
Ar tonelico: Melody of Elemia
Haunting Ground
Haunting Ground
Trapt
Trapt
Shin Megami Tensei: Persona 3
Shin Megami Tensei: Persona 3
Chuka Taisen
Chuka Taisen