Users who own this game also own:

Vs. Super Mario Bros.
Vs. Super Mario Bros.
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Mega Man II
Mega Man II

Users who love this game also love:

Streets of Rage II
Streets of Rage II
Mortal Kombat II
Mortal Kombat II
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Final Fantasy II
Final Fantasy II
Tetris
Tetris