Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Metroid
Super Metroid
Contra III: The Alien Wars
Contra III: The Alien Wars
Super Castlevania IV
Super Castlevania IV
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mega Man 2
Mega Man 2