Users who own this game also own:

19XX: The War Against Destiny
19XX: The War Against Destiny
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Batsugun
Batsugun
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Alien vs. Predator
Alien vs. Predator

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade
Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade
Secret of Mana
Secret of Mana