Users who own this game also own:

Batsugun
Batsugun
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey
19XX: The War Against Destiny
19XX: The War Against Destiny
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy II
Final Fantasy II
Warhammer 40,000: Dawn of War
Warhammer 40,000: Dawn of War
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV