Users who own this game also own:

Castlevania: Order of Ecclesia
Castlevania: Order of Ecclesia
19XX: The War Against Destiny
19XX: The War Against Destiny
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Batsugun
Batsugun
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Secret of Mana
Secret of Mana