Users who own this game also own:

Battle Squadron
Battle Squadron
Leander
Leander
Lost Magic
Lost Magic
Metroid Prime: Hunters
Metroid Prime: Hunters
Rygar: The Legendary Adventure
Rygar: The Legendary Adventure

Users who love this game also love:

Mega Man Zero
Mega Man Zero
Alien vs. Predator
Alien vs. Predator
Street Fighter II
Street Fighter II
Kirby Super Star
Kirby Super Star
Mega Man X
Mega Man X