Users who own this game also own:

Metroid
Metroid
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Donkey Kong
Donkey Kong
Super Mario World
Super Mario World
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Super Mario 64
Super Mario 64
Pac-Man
Pac-Man
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII