Users who own this game also own:

New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Asteroids
Asteroids
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Fallout 2
Fallout 2
Anachronox
Anachronox
Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor
Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor
Divine Divinity
Divine Divinity
Mega Man Zero
Mega Man Zero