Users who own this game also own:

Alien vs. Predator
Alien vs. Predator
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
The King of Dragons
The King of Dragons
Knights of the Round
Knights of the Round
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Final Fight
Final Fight
Cadillacs & Dinosaurs
Cadillacs & Dinosaurs
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Mega Man X
Mega Man X