Users who own this game also own:

Kid Niki: Radical Ninja
Kid Niki: Radical Ninja
Marble Madness
Marble Madness
Galaxy Force II
Galaxy Force II
Front Mission 3
Front Mission 3
Espial
Espial

Users who love this game also love:

Mega Man 2
Mega Man 2
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Double Dragon II: The Revenge
Double Dragon II: The Revenge
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3