Users who own this game also own:

Zaxxon
Zaxxon
Knights of the Round
Knights of the Round
Magic Sword
Magic Sword
Arch Rivals
Arch Rivals
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog

Users who love this game also love:

Rings of Power
Rings of Power
Warhammer: Mark of Chaos
Warhammer: Mark of Chaos
Keepsake
Keepsake
Warhammer: Mark of Chaos - Battle March
Warhammer: Mark of Chaos - Battle March
Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum