Users who own this game also own:

Gun.Smoke
Gun.Smoke
Super Mario World
Super Mario World
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Power Stone 2
Power Stone 2
WWE SmackDown! Here Comes the Pain
WWE SmackDown! Here Comes the Pain

Users who love this game also love:

Evil Genius
Evil Genius
Rings of Power
Rings of Power
Warhammer: Mark of Chaos
Warhammer: Mark of Chaos
Keepsake
Keepsake
Warhammer: Mark of Chaos - Battle March
Warhammer: Mark of Chaos - Battle March