Users who own this game also own:

Shadow of the Ninja
Shadow of the Ninja
Eternal Champions
Eternal Champions
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
Gunstar Super Heroes
Gunstar Super Heroes
Mega Man Zero
Mega Man Zero