Users who own this game also own:

Wild Arms
Wild Arms
Mega Man Zero
Mega Man Zero
Gunstar Heroes
Gunstar Heroes
Mega Man
Mega Man
Chrono Trigger
Chrono Trigger