Users who own this game also own:

4-D Warriors
4-D Warriors
Alien 3: The Gun
Alien 3: The Gun
Arch Rivals
Arch Rivals
Azurian Attack
Azurian Attack
Battlantis
Battlantis

Users who love this game also love:

Truxton II
Truxton II
Purikura Pocket
Purikura Pocket
Mitsume ga Tooru
Mitsume ga Tooru
Super Air Diver 2
Super Air Diver 2
Daytona USA 2
Daytona USA 2