Users who own this game also own:

Mega Man Zero 3
Mega Man Zero 3
Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Portrait of Ruin
Castlevania: Portrait of Ruin
Super Contra
Super Contra
Kid Icarus: Uprising
Kid Icarus: Uprising

Users who love this game also love:

Mega Man 7
Mega Man 7
Pokemon White Version
Pokemon White Version
Mega Man
Mega Man
Mega Man X
Mega Man X
Animal Crossing
Animal Crossing