Users who own this game also own:

Cosmic Monsters
Cosmic Monsters
Danger Zone
Danger Zone
Devil Fish
Devil Fish
Dragon Breed
Dragon Breed
Escape Kids
Escape Kids

Users who love this game also love:

Sakura Taisen Complete Box
Sakura Taisen Complete Box
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Langrisser Tribute
Langrisser Tribute
Phantom Brave
Phantom Brave
Harukaze Sentai V-Force
Harukaze Sentai V-Force