Users who own this game also own:

Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Jackie Chan's Action Kung Fu
Jackie Chan's Action Kung Fu
Psycho Chaser
Psycho Chaser
Beyond Shadowgate
Beyond Shadowgate
Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den
Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den