Users who own this game also own:

Planescape: Torment
Planescape: Torment
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Power Stone
Power Stone
Wipeout 3
Wipeout 3
ICO
ICO

Users who love this game also love:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Langrisser Tribute
Langrisser Tribute
Phantom Brave
Phantom Brave
Harukaze Sentai V-Force
Harukaze Sentai V-Force
Christmas NiGHTS into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...