Users who own this game also own:

Sexy Parodius
Sexy Parodius
Castle Shikigami 2
Castle Shikigami 2
Metal Slug 6
Metal Slug 6
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Sol Divide
Sol Divide

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
The King of Fighters 2000
The King of Fighters 2000
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3