Users who own this game also own:

Kawa no Nushi Tsuri 2
Kawa no Nushi Tsuri 2
Bulls versus Blazers and the NBA Playoffs
Bulls versus Blazers and the NBA Playoffs
Fatty Bear's Birthday Surprise
Fatty Bear's Birthday Surprise
Shiki Eiyuuden
Shiki Eiyuuden
Cyberball
Cyberball