Game Box Shots

Ninja Rabbits (EU)
EU 1991
Ninja Rabbits (Budget) (EU)
EU 1992

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.