Users who own this game also own:

Asteroids
Asteroids
Donkey Kong
Donkey Kong
Centipede
Centipede
Defender
Defender
Combat
Combat

Users who love this game also love:

Crazy Climber
Crazy Climber
Mario Party Fushigi no Korokoro Catcher
Mario Party Fushigi no Korokoro Catcher
Super Mario Fushigi no Korokoro Party 2
Super Mario Fushigi no Korokoro Party 2
Pokemon Medal World
Pokemon Medal World
Indiana Jones: The Pinball Adventure
Indiana Jones: The Pinball Adventure