Users who own this game also own:

Congo Bongo
Congo Bongo
Donkey Kong
Donkey Kong
Star Raiders
Star Raiders
Pac-Man
Pac-Man
Centipede
Centipede

Users who love this game also love:

Metroid Prime
Metroid Prime
Super Street Fighter II
Super Street Fighter II
Pac-Man World 3
Pac-Man World 3
Flash Gordon
Flash Gordon
The Legend of Zelda: The Wind Waker / Metroid Prime
The Legend of Zelda: The Wind Waker / Metroid Prime