Your top 5 character you enjoy using so far.

#1Yuji KaidoPosted 7/26/2013 3:04:48 PM
1. Zhao Yun(Shu)
2. Zhou Tai(Wu)
3. Lu Xun(Wu)
4. Xu Shu (Shu/Wei)
5. Wang Yuanji(Jin)

Yeahhhhhh.
---
Sazh - Racist caricature and worst FF character ever. Don't agree ? Your problem.
Helena Harper, Chloe Frazer, Miranda Lawson. The Delicious Booty Trio.
#2imitebjoePosted 7/26/2013 3:13:57 PM
1. Lu Meng
2. Huang Gai
3. Sun Jian
4. Jia Chong
5. Zhu Rong
#3bmlee96Posted 7/26/2013 3:16:19 PM
1. Li Dian
2. Zhang Chunhua
3. Guo Jia
4. Wang Yuanji
5. Zhenji

Yes. They're all Wei/Jin people, I know.
#4NikeVanOrtonPosted 7/26/2013 3:24:32 PM
Only played Shu/Wu so far, barely scrached the surface of the characters

Jiang Wei
Guan Xing
Sun Quan (Really digging him now that he's the only "sword" user)
Gan Ning
Zhou Tai (Always a beast)
#5KrazytigerEXPosted 7/26/2013 3:32:06 PM
1) Zhuge Dan
2) Dong Zhuo
3) Deng Ai
4) Gan Ning
5) Meng huo
#6DsPsofLifePosted 7/26/2013 3:33:26 PM
These are the ones that I use the most:

1. Sun Jian
2. SSX
3. Da Qiao
4. Lu Meng
5. Guan Yinping
#7slayer456Posted 7/26/2013 3:35:04 PM
I've only finished the Wu story but HOLY **** Huang Gai so much fun. Dat Boat. Dat Suplex.
---
100 Stories, of 100 Tons of 110% Ten-Speed Terror. Straight Out the Grease Yo, Like...Bam.
#8XiahouBa301Posted 7/26/2013 3:35:52 PM
1. Ma Chao
2. Yue Jin
3. Xiahou Dun
4. Sun Quan
5. Lu Xun
---
PSN: djttyme
UMvC3 current team: Wesker/Storm/Sentinel
#9alphakidzPosted 7/26/2013 3:38:17 PM
1. Guan Yinping (Shu)
2. Lu Bu (Other)
3. Wang Yuanji (Jin)
4. Zhou Tai (Wu)
5. Sima Shi (Jin)
---
The name's Alpha
Loyal to Lastation's CPUs Lady Noire and Lady Uni.
#10CloudThunderPosted 7/26/2013 3:44:13 PM(edited)
1.sima shi
2.huang gai
3.xiahou yuan
4.zhao yun
5.wen yang
---
YOU GET NOTHING,YOU LOSE,........GOOD DAY SIR