Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Zelda II: The Adventure of Link
Zelda II: The Adventure of Link

Users who love this game also love:

Bubble Bobble
Bubble Bobble
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Mega Man 2
Mega Man 2
Winter Games
Winter Games
Tetris
Tetris