Users who own this game also own:

Tiger Road
Tiger Road
The Wizard of Oz
The Wizard of Oz
Thud Ridge: American Aces In 'Nam
Thud Ridge: American Aces In 'Nam
Donkey Kong
Donkey Kong
Wario Land 3
Wario Land 3

Users who love this game also love:

Tetris
Tetris
Karaoke Joysound Wii DX
Karaoke Joysound Wii DX
Hard Drivin'
Hard Drivin'
Save the Turtles
Save the Turtles
Overlord Minions
Overlord Minions